Stosowanie kwasu mlekowego

Idealny środek do zwalczania warrozy podczas wiosennego przeglądu

Stosowanie kwasu szczawiowego do zwalczania warrozy

Demonstracja kwasu Szczawiowego

Karta charakterystyki: Aromatyzowany kwas szczawiowy roztwór 3,2%

Aromatyzowany kwas mrówkowy w żelu

Sprzedaż detaliczna dostępna w sklepie

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi.

Również na stronie

Sprzedaż hurtowa, bezpośredni kontakt

z firmą Bio-Api Sp z o.o.

Kontakt

Opis produktu

Substancja wspomagająca walkę z warrozą i utrzymanie higieny w ulu.

Substancje czynne to kwas mrówkowy i olejki eteryczne.

Substancja żelująca reguluje proces uwalniania-parowanie kwasu mrówkowego

Stosować w lipcu i sierpniu po miodobraniu.

Produkt dopuszczony do stosowania w pasiekach ekologicznych

Środki ostrożności

-Chronić przed dziećmi

-Preparat żrący

-Podczas stosowania chronić oczy i ręce używając gumowych rękawic i okularów ochonnych.

Stosowanie kwasu mlekowego do zwalczania warrozy

Demonstracja kwasu mlekowego

Wyniki Badań

Aromatyzowany kwas mrówkowy w żelu-Bio-Api

Aplikacja do ula wielkopolskiego

Aromatyzowany kwas mrówkowy w żelu-Bio-Api

Aplikacja do ula warszawskiego poszerzanego-pasieka ekologiczna